| شنبه، 27 شهریور 1400
نگاه ایران: مدیرعامل سابق شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: با توجه به اینکه مصرف آب کشاورزی بر اساس آخرین آمار عددی بین ۹۰ تا ۹۱ میلیارد مترمکعب است، لذا باید برای رسیدن به پایداری ۲۰ میلیارد مترمکعب مصرف آب در این حوزه کاهش پیدا کند. «علیرضا الماسوندی»  با بیان اینکه بخش کشاورزی مصرف کننده عمده آب کشور است، اظهار کرد: دلیل اصلی این بخش این است که هشت میلیون هکتار اراضی آبی داریم، لذا میزان اراضی آبی با میزان مصرف آب با یکدیگر مطابقت دارد. وی در خصوص میزان راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی گفت: راندمان آبی کشور ۳۳ درصد است که این مساله نسبت به کشورهای توسعه یافته عدد بسیار پایینی را نشان می دهد. مدیرعامل سابق شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: در حال حاضر میزان راندمان آبی کشور مصر ۵۵ درصد و برخی کشورهای آسیایی نیز ۴۵ تا ۵۰ درصد است و اگر ایران قصد دارد بحران آبی خود را برطرف کند باید بتواند میزان راندمان آبی خود را به این کشور ها نزدیک کند. الماسوندی با بیان این که ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود، اظهار کرد: این در حالی است که تنها ۱۰ درصد به مصرف شرب و صنعت می رسد. به گفته وی، بخش صنعت تنها حدود ۱. ۸ میلیارد مترمکعب مصرف آب دارد و این در حالی است که ژاپن با وجود این که بازچرخانی آب را انجام می دهد سهم صنعت آن ۱۳ درصد و کشورهای دیگر نیز سهم بالای پنج درصد را دارد. مدیرعامل سابق شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان این که میزان سهم صنعت از مصرف آب به دلیل این که صنایع آب بر نیستند و در پی چند سال اخیر توسعه صنعتی نداشته ایم کم بوده است گفت: باید بتوانیم میزان سهم صنعت از مصرف آب را افزایش دهیم، چرا که در صنایع ۶۰ درصد از آب مصرفی بازچرخانی می شود. الماسوندی با بیان این که در وهله ی اول باید میزان ظرفیت کشور از منابع آبی مشخص شود، گفت: طی چند سال اخیر به دلیل برداشت های بی رویه از آب زیرزمینی پایداری سیستم از بین رفته است به طوری که از ۶۰۹ محدوده آب زیرزمینی حدود ۳۰۰ محدوده قابل پتانسیل ممنوعه هستند. وی با بیان این که بیشتر برداشت های صورت گرفته از منابع زیرزمینی بوده و تعادل آب زیرزمینی و سطحی از بین رفته است، اظهار کرد: در کشوری مانند ایران که اقلیم آن به صورت نیمه خشک است باید راهکارهای اساسی برای رسیدن به توسعه پایدار اتخاذ کنیم. مدیرعامل سابق شرکت مدیریت منابع آب ایران یکی از این راهکار ها را میزان مصرف کم در حوزه کشاورزی عنوان و اظهار کرد: با توجه به این که عمده مصرف آب در حوزه کشاورزی صورت می گیرد، لذا لازم است که در این حوزه ۲۰ میلیارد مترمکعب صرفه جویی لحاظ شود. به گفته الماسوندی باید به سمتی برویم که از مهندسی کشاورزی و سیستم های بهبود وضعیت آبیاری که در وزارت کشاورزی تعریف شده است استفاده کنیم. وی با بیان اینکه جامعه کشاورز جامعه غنی نیست، اظهار کرد: با توجه به اصلاح اراضی و رشد جمعیت کشاورزی و همچنین تقسیم اراضی که بین وراث به وجود آمده کشاورزان نمی توانند با درآمدهایی که به دست می آورند مایحتاج خود را بگذرانند، لذا لازم است که دولت و سرمایه گذاران بخش خصوصی در این حوزه ورود پیدا کنند. مدیرعامل سابق شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اهمیت افزایش راندمان آبی و افزایش تولید ادامه داد: باید بتوانیم ۲۰ میلیارد مترمکعب صرفه جویی در یک دوره معقولی داشته باشیم و همانطور که کشور ژاپن طی ۲۰ سال توانست براساس یک برنامه مدون به پایداری برسد ما نیز باید شرایط لازم را برای رسیدن به این مهم اتخاذ کنیم. الماسوندی با بیان این که ۶۸ درصد از آب زیرزمینی و ۳۲ درصد از آب سطحی مصرف می شود، اظهار کرد: باید برای کل منابع آبی که در بخش کشاورزی مصرف می شود برنامه ریزی شود لذا لازم است که اگر ما هشت میلیون هکتار اراضی آبی در کشور داریم، برای این هشت میلیون هکتار برنامه ریزی کنیم و با ایجاد سرمایه گذاری به سمت راهکارهای بهینه برای آبیاری کشاورزی برویم.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code