| شنبه، 03 مهر 1400
نگاه ایران: تصویر، یک دیوار مهربانی تأمل برانگیز در تهران را نشان می دهد. پشت این دیوار، پارکینگی از خودروهای لوکس خارجی دیده می شود که در مجموع چند میلیارد قیمت دارند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code