پنجشنبه، 14 فروردین 1399 | 2020 Thursday 02 ,April  
توسط هیات مرکزی بازرسی انتخابات استانداری گیلان
نگاه ایران: اعضای هیات بازرسی انتخابات شهرستان رشت با صدور حکمی از طرف رئیس هیات مرکزی بازرسی انتخابات استانداری گیلان انتخاب شدند. به استناد ماده ۲۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۷۶ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و حکم وزیر کشور مبنی بر تشکیل هیات های بازرسی استان ها و شهرستان ها، اعضای هیات بازرسی انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان رشت منصوب شدند. به موجب احکام مذکور که از طرف حجت شعبان پور رئیس هیات بازرسی انتخابات استانداری گیلان صادر شده است، رضا ثقتی، علی اکبر منصوری، کریم رحمتی، محمدحسن پور و مونا ابروفراخ به عنوان اعضای بازرسی انتخابات شهرستان رشت منصوب شدند.