| یکشنبه، 04 مهر 1400
نگاه ایران/ پویا بازارگرد: عملیات بهسازی مرکز دفن زباله عصر امروز در سراوان رشت افتتاح شد.(گزارش مراسم) در این افتتاح محمدعلی نجفی استاندار گیلان، محمدعلی ثابت قدم شهردار رشت، مرتضی عاطفی مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری رشت و چند تن ازاعضای شورای شهر و جمعی از مدیران و معاونان استانی و شهری حضور داشتند. سراوان بزرگترین سایت محل دفن زباله در شمال کشور است که از مشکلات بهداشتی زیادی رنج می برد. بهسازی محل زباله سراوان (15) بهسازی محل زباله سراوان (5) بهسازی محل زباله سراوان (8) بهسازی محل زباله سراوان (7) بهسازی محل زباله سراوان (9) بهسازی محل زباله سراوان (10) بهسازی محل زباله سراوان (11) بهسازی محل زباله سراوان (12) بهسازی محل زباله سراوان (13) بهسازی محل زباله سراوان (16) بهسازی محل زباله سراوان (18) بهسازی محل زباله سراوان (20) نجفی استاندار شیرزاد فاطمه عاطفی مرتضی منتظری بهسازی محل زباله سراوان (4) بهسازی محل زباله سراوان (22) بهسازی محل زباله سراوان (24) بهسازی محل زباله سراوان (25) بهسازی محل زباله سراوان (26) بهسازی محل زباله سراوان (28) بهسازی محل زباله سراوان (1) بهسازی محل زباله سراوان (2) بهسازی محل زباله سراوان (3)  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code