| یکشنبه، 04 مهر 1400
فرماندار رشت مطرح کرد:
       کد خبر: 26032
نگاه ایران: فرماندار رشت از افزایش مهاجرت های بین شهری در این شهرستان خبر داد و گفت: بیشتر مهاجرت ها شغلی است. سید عیسی مهدوی ظهر امروز در جلسه ستاد بازآفرینی پایدار شهری با تبریک پیشبرد اهداف برجام اظهار کرد: یکی از مهم ترین بحث ها در دولت موضوع های شهری است که به تمام موارد توجه داشته و پیوند با گذشته شهر دارد. وی پراکندگی در شهر را آفتی بزرگ عنوان کرد و افزود: پراکندگی موجب توسعه یافتگی شهر نمی شود و به مشکل مهاجرت های بین شهری دامن می زند. فرماندار رشت با اشاره به اینکه بیش از ۴۰ شهر گیلان زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت دارد، اضافه کرد: مهاجرت های بین شهری در حال افزایش است و بیشتر مهاجرت های شغلی را در بر می گیرد. مهدوی نگاه مدیریت شهری دولت را مثبت خواند و تصریح کرد: در سند توسعه به تمام رویکرد ها توجه می شود، اما در اسناد بالادستی رشت پراکندگی وجود دارد. وی بر وجود نگاه واحد در مدیریت شهری تاکید کرد و افزود: بهبود حمل و نقل شهری و اجتماع بودن برنامه ها در ستاد بهبود شهری باید مورد توجه باشد. این مسئول از تصویب ساماندهی آب های سطحی شهر رشت و... در ستاد بهبود شهری خبر داد و یادآور شد: ستاد بازآفرینی شهری به ریاست استاندار گیلان تشکیل شده است و نتیجه آن به عنوان سند شهری تصویب و به کشور ارسال می شود. وی با تاکید بر تنظیم سند بازآفرینی این شهرستان خاطرنشان کرد: سند بازآفرینی اسناد شهری رشت تهیه شده است. مهدوی مشارکت مردم در توسعه پایدار شهری را مهم دانست و گفت: بدون مشارکت مردم توسعه محقق نمی شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code