نگاه ایران: مدتی است برای خرید سیم کارتهای دائمی ایرانسل قیمت های متفاوتی در نظر گرفته شده و حتی امکان خرید اقساطی این سیم کارت ها هم مهیا شده است. طی سالیان گذشته بعضا سیم کارت های اعتباری اپراتور دوم بیشتر مورد اقبال مردم قرار گرفته و از آنها استقبال بیشتری شده است به گونه ای که گفته می شود تنها حدود یک درصد مشترکان این اپراتور از سیم کارت های دائمی استفاده می کنند. حتی از سوی ایرانسل امکانی هم در نظر گرفته شده تا افراد با افزایش اعتبار سیم کارت های اعتباری خود آن را به سیم کارت دائمی تبدیل کنند. با این حال مدتی است اپراتور دوم برای سیم کارت های دائمی خود قیمت های متنوعی در نظر گرفته و براساس میزان اعتباری که فرد مد نظر دارد، قیمت و حد مکالمه های متفاوتی برای سیم کارت ها در نظر گرفته است. بدین ترتیب، برای خرید سیم های آی سیم (سیم کارت هایی که با توجه به میزان حد اعتبار اولیه تعیین قیمت می شوند) رقم های متفاوتی از 120 هزار تا یک میلیون و 120 هزار تومان تعریف شده است. در واقع به واسطه این سیم کارت ها، اپراتور رویکرد خود را به سمتی سوق داده که بسته به میزان مکالمه افراد، برای آنها قیمت های متفاوت سیم کارت تعریف شده است. بنابر آنچه در سایت اپراتور اعلام شده، برای خرید سیم کارت آی سیم ایرانسل اگر اعتبار سیم کارت 50 هزار تومان باشد، قیمت آن 120 هزار تومان خواهد بود. به عبارت دیگر با این نوع سیم کارت فرد می تواند تا سقف 50 هزار تومان تماس برقرار کند، اما پس از آن خط وی به حالت یک طرفه در خواهد آمد. سیم کارت های دیگری نیز با اعتبار 100 هزار تومانی ارائه شده اند که قیمت آنها 170 هزار تومان است. نوع دیگری از آی سیم های ایرانسل در شرایطی قیمت 220 هزار تومانی دارند که برای آنها اعتباری معادل 150 هزار تومان در نظر گرفته شده است. همچنین برخی سیم کارت های دائمی اپراتور دوم با قیمت 320 هزار تومانی و اعتبار 250 هزار تومانی عرضه می شوند و به غیر از آنها سیم کارتی هم با قیمت 620 هزار تومان و اعتبار 550 هزار تومان موجود است. گران ترین سیم کارت های اپراتور دوم هم یک میلیون و 120 هزار تومان قیمت و معادل یک میلیون و 50 هزار تومان اعتب
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code