| شنبه، 31 اردیبهشت 1401
هشدار بازرس‌کل استان گیلان نسبت به فضای حاکم بر شورای شهر رشت:
       کد خبر: 2550
به گزارش نگاه ایران : سیف الله مسرور با تأکید بر رصد عملکرد دستگاه های اجرایی گیلان توسط بازرسان اداره کل بازرسی استان گیلان، اظهار داشت: رعایت اخلاق اسلامی مطالبه بازرسی از مسئولان در اظهار نظرها راجع به تخلفات مالی و مدیریتی است که همه مسئولان و نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی باید مطالب مورد ادعای خود در خصوص تخلفات را از طریق مرجع قضایی و در حدود وظایف با بازرسی کل استان گیلان مطرح کنند. وی با تأکید بر آمادگی سازمان بازرسی استان گیلان برای صیانت از بیت المال، افزود: تریبون عمومی نباید به فضای اتهام زنی به افراد تبدیل شود و به جای علنی کردن تخلفات ثابت نشده باید از وقوع جرم از طریق مراجع قضایی اطمینان حاصل کرد. بازرس کل گیلان با بیان اینکه در برخی موارد به ویژه در شوراهای اسلامی شاهد انتساب اتهاماتی در تریبون عمومی هستیم، گفت: رعایت اخلاق اسلامی و ارائه مدارک در مورد اتهامات مطرح شده برای بررسی و برخورد با متخلفان احتمالی درخواست این سازمان از اعضاهای شورای اسلامی و به ویژه شورای رشت است. مسرور با بیان اینکه آماده بررسی تخلفات در کوتاهترین زمان ممکن هستیم، تصریح کرد: همواره از مسئولان و برخی از اعضای شورای شهررشت درخواست کرده ایم که مدارک و گزارش های مکتوب خود را برای بررسی بیشتر به بازرسی استان ارائه کنند که تاکنون اقدامی به عمل نیامده است. وی با تأکید بر اینکه تشویش اذهان عمومی و ایجاد التهاب در جامعه کار درستی نیست، افزود: روسای شوراهای اسلامی باید از کیان شورا حفاظت و پاسداری کنند و موارد این چنینی را در جلسات صمیمانه یا در مراجع قضایی و نظارتی مطرح و مانع التهاب آفرینی و تضییع حقوق اشخاص و رفتارهای مغایر با اخلاق اسلامی شوند. بازرس کل گیلان، روند اتهام زنی به اشخاص و التهاب آفرینی را دارای  بار حقوقی دانست و گفت: چنین اقداماتی قابلیت تعقیب کیفری دارد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code