نگاه ایران: مدیر شعب بانک مسکن گیلان با اشاره به تسهیلات جعاله بدون سپرده برای تعمیر یا تکمیل واحدهای تجاری افزود: بانک در راستای مساعدت به مشتریانی که دارای حساب جاری فعال هستند و صلاحیت مالی و اعتباری آن ها توسط بانک تایید شده است، برای تعمیر یا تکمیل واحد تجاری آنان تسهیلات جعاله بدون سپرده با حداکثر مدت تقسیط ۲ ساله طبق مقررات و ضوابط پرداخت می کند. حسن نوروزی اظهار کرد: بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی در بخش مسکن در راه نیل به اهداف عالی خود در تامین مسکن عموم مردم به خصوص اقشار کم درآمد جامعه، افزایش قدرت انتخاب مشتریان و تنوع در ارائه خدمات بانکی، فراهم آوردن زمینه نقل و انتقال امتیاز تسهیلاتی را ایجاد کرده است که با توجه به مزایای ویژه آن در نوع خود منحصر به فرد است. وی تسهیلات جعاله با سپرده، تسهیلات جعاله از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، تسهیلات جعاله از محل اعتبار بدون سپرده و تسهیلات جعاله توام را از انواع تسهلات جعاله بانک مسکن عنوان کرد. مدیر شعب بانک مسکن استان گیلان اعطای تسهیلات بدون سپرده را منوط به داشتن حساب جاری، تامین اعتبار مبلغ تسهیلات از طرف مدیریت شعب ذیربط و طبق مقررات ضوابط بانک خواند و گفت: در غیر این صورت شعبه هیچ گونه تعهدی برای پرداخت تسهیلات نخواهد داشت. وی با اشاره به تسهیلات جعاله بدون سپرده برای تعمیر یا تکمیل واحدهای تجاری خاطرنشان کرد: بانک در راستای مساعدت به مشتریانی که دارای حساب جاری فعال هستند و صلاحیت مالی و اعتباری آن ها توسط بانک تایید شده است، برای تعمیر یا تکمیل واحد تجاری آنان تسهیلات جعاله بدون سپرده با حداکثر مدت تقسیط ۲ ساله طبق مقررات و ضوابط پرداخت می کند. نوروزی گفت: به منظور مساعدت و نیز فراهم آوردن امکانات هر چه بیشتر، اشخاص حقوقی نیز همانند اشخاص حقیقی می توانند از سقف تسهیلات جعاله با سپرده بر اساس شرایط و مقررات بانک بهره مند شوند. مدیر شعب استان گیلان در خصوص نحوه اقدام متقاضیان برای دریافت تسهیلات اضافه کرد: متقاضیان می توانند با مراجعه به هریک از شعب بانک مسکن در استان، ضمن مشورت با مسئولین و یا کارکنان دوایر اعتباری شعبه، نسبت به ارائه تقاضا و خرید اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن حسب نیاز خود اقدام کرده و با تشکیل پرونده و ارائه مدارک لازم در حداقل زمان ممکن، تسهیلات را دریافت کنند.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code