مدیرکل فرهنگ و ارشاد گیلان خبر داد:
چاپ
نگاه ایران  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان از چاپ و نشر ۶۹۵هزار و ۷۰۰جلد کتاب در ۹ ماهه امسال خبر داد. فیروز فاضلی افزود: استان گیلان در مدت یادشده با ۵۰۶ عنوان و ۶۹۵هزار و ۷۰۰جلد کتاب در رده ششم استان های کشور از لحاظ چاپ و نشر قرارگرفته است. وی اظهار کرد: در ۹ماهه نخست سال ۹۴در گیلان، ۴۶۳ عنوان کتاب تالیف، ۳۸۱ عنوان چاپ اول، ۱۲۵ عنوان کتاب چاپ مجدد شده است. وی افزود: این کتاب ها توسط ۴۰ ناشر فعال و ۱۰ ناشر مولف استان به چاپ رسیده است. فاضلی در ادامه با بیان اینکه کتاب به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای اصلی در مقوله فرهنگ مطرح است، اظهارکرد: با کاربردی کردن فرهنگ مطالعه در جامعه می توان شاهد افزایش شور و نشاط در جامعه بود. وی نیازسنجی جامعه برای مطالعه را مهم خواند و گفت: تا نیازی نباشد، مطالعه معنا پیدا نمی کند و احساس نیاز در جامعه هدف جوانان و نوجوانان برای مطالعه حائز اهمیت است. وی تصریح کرد: بعد از تهران، قم، خراسان رضوی، اصفهان و آذربایجان شرقی، گیلان رتبه ششم را در کشور از لحاظ تعداد کتاب های چاپ شده داراست. وی بیان کرد: عناوین کتاب های چاپ شده استان گیلان در ۹ ماه نخست سال ۹۴ در مقایسه با ۹ ماه نخست سال ۹۳ از رشد ۱۶/۴۰ درصدی برخوردار است
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code