| پنجشنبه، 29 اردیبهشت 1401
به گزارش نگاه ایران: در ده نقطه از جاده توریستی گردنه حیران بخش وسیعی از جنگل های باستانی هیرکانی این منطقه تخریب گسترده ای صورت گرفته و درختان زیادی قطع شدند. این تخریب گسترده در سکوت مسئولان محیط زیست استان انجام شده است و گیلان فردا در گزارش های آینده به این مساله خواهد پرداخت. عکس ها را آقای بهدوست کولابی دیروز (چهارشنبه) گرفته اند و در اختیار گیلان فردا گذاشته اند.
اولین عکس مربوط به گردنه حیران است که زیبایی و سرسبزی اش شهره گردشگران است. عکس های بعدی متعلق به بخش هایی از همین گردنه سحرانگیز است که به دست انسان ها در حال نابودی است. احتمالا بازهم به بهانه توسعه. 811709826_32828 811710440_26773 811718673_3497

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code