چهارشنبه، 09 مهر 1399 | 2020 Wednesday 30 ,September  
نگاه ایران: تولید ثروت نیاز به دمکراسی ندارد اما نیاز به قاعده و قانون دارد. محمود سریع القلم با اشاره به اهمیت بخش خصوصی گفت: اروپای امروز که مهد تکنولوژی و مدرنیته محسوب می شود مدیون بخش خصوصی است. استاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: بخش خصوصی باید خود را دوباره تعریف کند و در مرحله اول نشان دهد که هدف سیاسی ندارد و به دنبال تعامل با دولت است زیرا در آن صورت دولت توسعه بخش خصوصی را مترادف با توسعه و قدرت خود می بیند و بر همین اساس به قوی تر شدن این بخش کمک می کند و بهتر است بخش خصوصی با مجلس آینده که شکل خواهد گرفت بیشترین تعامل را داشته باشد. وی افزود: اگر بخش خصوصی بخواهد فقط با خودش کار کند و از همکاری با مراکز قدرت و تصمیم گیری فاصله بگیرد هیچ پیشرفتی نخواهد کرد. وی با اشاره به قدرت گرفتن اردوغان گفت: وقتی این شخص به نخست وزیری رسید با حاکمیتی روبرو شد که رکورد دار کودتا و جابجایی دولتهای مخالف با خود را داشت بر همین اساس وی تصمیم گرفت که با حاکمیت روبرو نشود بلکه با آن شریک شود و به آن ها پیشنهاد انجام کار اقتصادی مشترک را داد به شرطی که این کار بر مبنای یک قانون باشد. حالا بعد از گذشت نزدیک به ۱۰ سال اردوغان خود حاکمیت است. وی افزود: تولید ثروت نیاز به دمکراسی ندارد اما نیاز به قاعده و قانون دارد. ثروت چنان اهمیتی برای حاکمیت دارد که در یک کشوری مانند چین به هر شخصی که سالیانه گردش مالی آن بیش از ۲ میلیارد دلار باشد در حزب کمونیست اتاق داده می شود تا در تصمیم گیری های کشوری، نظرات خود را بیان کند و تاثیر گذار باشد.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code