| یکشنبه، 28 شهریور 1400
نگاه ایران: با توجه به فصل روغن کشی زیتون و پایش و نظارت منظم و مستمر بر واحدهای مختلف، واحدهای روغن کشی زیتون در شهرستان رودبار پساب هایی به این رودخانه ارزشمند ریخته شده است و موجب شده که این رودخانه که باید بوی ماهی بدهد، بوی پساب های واحدهای روغن کشی دهد. واحدهای روغن کشی زیتون پسابهای خود را به سفیدرود می ریزند علی امیری رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودبار در این خصوص گفت: اداره حفاظت محیط زیست رودبار با جدیت بیشتر نسبت به پایش و نظارت بر پساب خروجی واحدهای این فرآوری به ویژه واحدهای روغن کشی اقدام می کند، که در این راستا به علت عدم کنترل و عدم مدیریت پساب، ۲ واحد روغن کشی به مراجع قضایی معرفی شدند. وی اضافه کرد: واحدهای صنعتی غذایی با محوریت فرآوری، بسته بندی و روغن کشی زیتون یکی از مشاغل عمده و اصلی در شهرستان رودبار است. امیری تصریح کرد: رودخانه سفیدرود بزرگ ترین و پرآب ترین رودخانه شمال کشور است که از منابع استراتژیک تامین کننده آب شرب و کشاورزی استان گیلان است. سفیدرود، دومین رود بلند ایران است. از ترکیب دو رود شاهرود و قزل اوزن که در شهر منجیل به هم می پیوندند، شکل می گیرد و تا ریختن به دریای خزر عرض استان گیلان را می پیماید. منجیل تا ساحل دریا همه جا سفیدرود به سمت شمال شرقی جاری و جریانش سریع و مقدار آب آن زیاد است. از منجیل تا گندلان بستر آن بین دو کوه و بسیار باریک و از این نقطه به بعد دلتای وسیعی با شعبات زیاد تشکیل داده شعبه اصلی آن در حسنکیاده به دریای خزر می ریزد. رودخانه سفیدرود تا سد سفیدرود و سر شاخه های قزل اوزن و شاهرود، ۴۵ گونه و زیرگونه ماهی متعلق به ۳۶ جنس و ۱۷ خانواده شناسایی شده که در بین ماهی های مهاجر عمده ترین آن ها عبارتند از: اوزون برون، تاس ماهی، ماهی سفید، کپور معمولی، سس ماهی، لای ماهی، اسبله، سفید کولی، شاه کولی، سیاه کولی و البته ماهی های خانواده کپور بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند. سفیدرود زایشگاه ماهیان خاویاری و استخوانی است رودخانه سفیدرود از لحاظ مهاجرت و زاد و ولد آبزیان بخصوص گونه های ماهیان خاویاری و گونه های ماهیان استخوانی از رودخانه های منحصر به فرد در حوزه جنوبی دریای کاسپین است و به هیچ وجه نباید محیط زیست این رودخانه با مشکلی مواجه شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code