| پنجشنبه، 29 اردیبهشت 1401
گزارش تصویری اختصاصی:
       کد خبر: 2440
اختصاصی/ نگاه ایران: سماموس، مرتفع ترین قله مشرف به دریای خزر و نیز بلندترین قله گیلان با ارتفاع 3689 متر  است. DSC_0266 DSC_0263 DSC_0336 DSC_0337 DSC_0353 DSC_0351 DSC_0359 DSC_0345 DSC_0314 DSC_0317 DSC_0318 DSC_0323    

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code