| دوشنبه، 02 خرداد 1401
اختصاصی/ به گزارش نگاه ایران: بر اساس فیلمی که توسط یکی از شهروندان ارسال شده است، در قسمتی از بیمارستان خصوصی گلسار(گیل) رشت که در مجاورت بخش جراحی قلب و بخش نوزادان قرار دارد، در ساعات استراحت بیماران ، عملیات تعمیرات ساختمانی انجام می شود. استفاده از دستگاه دریل، جوشکاری و سنگ فرز در این محل باعث ایجاد دود و گرد و غبار غلیظ و همچنین بوی سوختگی شدید در قسمت مجاور این دو بخش حساس بیمارستان شده است. گفتنی است این وضعیت به طور مداوم برای چند ساعت و طی چند روز ادامه داشته است.   نگاه ایران آمادگی انعکاس پاسخ مسوولین بیمارستان را دارد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code