| پنجشنبه، 25 شهریور 1400
نگاه ایران به نقل از مهر: رئیس یکی از فدراسیون های ورزشی که از چندی پیش پرونده اش در مراجع قضایی باز شده بود بازداشت شد و قرار است با حضور دادسرا به ابهامات موجود در این پرونده پاسخ دهد.
این رئیس فدراسیون روز پنجم دیماه به دلیل داشتن پرونده مالی و اتهاماتی در همین مورد به شعبه ویژه دادسرای کارکنان دولت احضار شد. با این حال پس از پایان مهلت اعلام شده برای حضور وی در دادسرا و عدم مراجعه، حکم بازداشت این رئیس فدراسیون صادر شد. خبرنگار مهر در این زمینه کسب اطلاع کرد که این رئیس فدراسیون بازداشت شده و قرار است امروز با حضور در دادسرا به پرونده اش رسیدگی شود. در این مورد گفته می شود احتمالا رئیس فدراسیون متخلف امروز راهی زندان خواهد شد تا ادامه رسیدگی به پرونده اش از طریق مراجع قضایی صورت بگیرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code