| جمعه، 02 مهر 1400
نگاه ایران:در نهمین جلسه هیات مدیره دوره هفتم، اعضای هیات مدیره سازمان ضمن امضای کمپین اخلاق حرفه ای پیشنهادی وزیر راه و شهرسازی بر رعایت اخلاق حرفه ای و توسعه آن در جامعه تاکید کردند. به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان، مهندس عبدالرضا قاسمیان لنگرودی با اشاره به اثرات مثبت رعایت اخلاق حرفه ای در جامعه افزود: شرط ساختن جامعه ای پویا و تسریع در توسعه و پیشرفت کشور رعایت اصول اخلاق حرفه ای در هر مقامی است. باید به جایی برسیم که رعایت اخلاق حرفه ای، افتخار جامعه مهندسی باشد. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان افزود: اگر اخلاق حرفه ای در مهندسی لحاظ شود آن زمان است که بی تعارف می توانیم نظراتی را که به صلاح جامعه است، بدون در نظر گرفتن احساسات و نظرات شخصی اعلام کنیم. تنها با راستی و درستی و خدمت به منافع عمومی و در نظر گرفتن آیندگان است که می توانیم ادعا کنیم، پایبند اخلاق حرفه ای هستیم. وی در پایان با اشاره به نقش سازمان های نظام مهندسی در ترویج اخلاق حرفه ای گفت: سازمان های نظام مهندسی اگر می خواهند ترویج کننده اخلاق در جامعه و اخلاق حرفه ای در بین مهندسان خود باشند، باید وارد فصل جدیدی از فعالیت های فرهنگی شوند و از راه تغییر فرهنگ به اخلاق دست یابند.   jamei-z

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code