| چهارشنبه، 28 اردیبهشت 1401

اختصاصی نگاه ایران: استاد میرجلال الدین کزازی که صبح امروز در همایش «نکوداشت زبان پارسی در دانشگاه آزاد رشت شرکت کرده بود، در زمان حضور در رشت این شعر را برای این شهر سرود.

گوشه ای از سروده استاد کزازی در مورد رشت :

نیست گویی رشت اگر زیبا و نغز

افتدت از بام رنگ و شرم، تشت

شهر مهر است و از آن مشق سپهر

خواند باید رشت را از مهر، یشت

811714396_9026

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code