| شنبه، 13 آذر 1400
نگاه ایران:نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس گفت: بر اساس وعده الهی خون مظلوم محرک بسیاری از حرکات و بیداری های انقلابی خواهد بود و هیچ جریانی به اندازه نظام وهابی در این میان از اعدام شیخ نمر باقر النمر زیان نخواهد دید. ابوذر ندیمی گفت: نظام سعودی یک نظام ضد دینی و تندرو است که در همه جای جهان دشمن اصلی شیعیان و جریان های اصیل اسلامی و ناب است و بر این اساس همه این جریان ها در مقابل این حادثه مسئولیت طبیعی دارند. وی افزود: رهبران پارلمان های اسلامی باید از هر فرصتی برای مشخص شدن چهره واقعی رژیم سعودی در دنیا استفاده کنند تا ماهیت این رژیم و جنایات گسترده اش در یمن، بحرین و مناطق شیعه نشین عربستان به جهان شناسانده شود. وی در پایان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای برجسته اجلاس پارلمان های اسلامی باید به سهم خود واکنش جدی و راهکار عملیاتی برای مقابله با تندروی تکفیری ها و وهابیت نشان دهند و همه آزادی خواهان مسلمان و غیر مسلمان نیز باید در مقابل سرکوب تفکر آزادی خواه بیداری حساسیت نشان دهند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code