| یکشنبه، 07 آذر 1400
ادامه کمپین نمایشی شهر پاک:
       کد خبر: 22917
نگاه ایران/پویا بازارگرد: یازدهمین روز از کمپین نمایشی شهر پاک پس از شش روز استراحت در مناطق جدیدی از شهر رشت اجرا شد. نمایش «کما» به کارگردانی و بازی امیر حامد،مرتضی جهانی و شیدا خانزاده در محله های دانای علی،دیانتی،خیابان آزادگان و علم الهدی رشت امروز یک شنبه از ساعت 11 تا 17 برگزار شد. مسعود قسمتی و امید مهدی صفت دستیار کارگردان و قدسیه خاک منشی صحنه این نمایش بودند. این نمایش داستان دو معتاد را روایت می کند که به دلیل ریختن زباله زیاد در محل زندگی خود به کما رفته و وارد برزخ می شوند.عذاب آنها،تفکیک کردن مقدار زباله ای است که در زندگی تولید کرده اند.در هر مرحله غول هایی ناظر انجام تفکیک زباله آنها هستند اما در نهایت موفق به انجام این کار نمی شوند.غول آخر به آنها می گوید زمانی که از کما بیرون آمدند باید دوباره شروع به تفکیک زباله کنند یا به همان میزان زباله ای که تولید کرده اند به دیگران تفکیک زباله را آموزش دهند.   کمپین نمایشی شهر پاک نمایش کما (11) کمپین نمایشی شهر پاک نمایش کما (2) کمپین نمایشی شهر پاک نمایش کما (3) کمپین نمایشی شهر پاک نمایش کما (5) کمپین نمایشی شهر پاک نمایش کما (4) کمپین نمایشی شهر پاک نمایش کما (8) کمپین نمایشی شهر پاک نمایش کما (10) کمپین نمایشی شهر پاک نمایش کما (9) کمپین نمایشی شهر پاک نمایش کما (12) کمپین نمایشی شهر پاک نمایش کما (16) کمپین نمایشی شهر پاک نمایش کما (17) کمپین نمایشی شهر پاک نمایش کما (14) کمپین نمایشی شهر پاک نمایش کما (15) کمپین نمایشی شهر پاک نمایش کما (18) کمپین نمایشی شهر پاک نمایش کما (6) کمپین نمایشی شهر پاک نمایش کما (7) کمپین نمایشی شهر پاک نمایش کما (19) کمپین نمایشی شهر پاک نمایش کما (1)  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code