| شنبه، 13 آذر 1400
نگاه ایران: غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی در  در رابطه با مساله بیکاری جوانان گیلان و وعده های انتخاباتی کاندیداها اظهار داشت: حال که انتخابات است بسیاری از کاندیداها و یا نمایندگان فعلی به وعده و وعیدهای کاذب انتخاباتی دست می زنند ،در حالی که نماینده ای که فرزندانش با رانت نمایندگی مشغول به کار و فعالیت اقتصادی هستند درد بیکاری جوانان مردم را لمس نمی کند.   نماینده رشت در مجلس در ادامه ابراز داشت: به یکی از همکاران خود که به تازگی پیگیر مشکل حل قلیان سراداران شده و نامه فرستاده که تا انتخابات موضوع برخورد با سفره خانه داران را مسکوت بگذارید گفتم چرا تا انتخابات؟! این عوام فریبی است که رای عده ای را بگیریم و بعد از آن بگوئیم که این ها وسیله ای برای هدف ما بودند. وی در پاسخ به این سوال که در مورد حل مساله قلیان سراداران باید چه کارهائی کرد خاطرنشان کرد: من معتقدم که در مورد مصوبه وزارت بهداشت و نیروی انتظامی باید کارشناسی شده و با حفظ منافع جمعی افراد در مورد مشکل سفره خانه داران برخورد کرد، به علاوه اگر ما برای جوانان اول اشتغال به وجود بیاوریم مهم تر است تا به فکر قلیانشان باشیم! جعفرزاده در ادامه با اشاره به این که عده ای رای مردم را گرفته اند و بعد به آن ها خیانت می کنند ابراز داشت: کارگران، کشاورزان، معلمان وحتی سفره خانه داران برای عده ای پلی هستند که بتوانند از آن عبور کنند.وی در ادامه گفت: خائن ترین نماینده کسی است که رای مردم مستضعف همچون قشر کشاورز را بگیرد و بعد از انتخابات با وارد کننده برنج حشر و نشر داشته و وامدار او باشد وآن وقت اکثر مراجعه کنندگان به ما درخواست اشتغال در جایگاه های پائین تر از شان خویش به ما بدهند. نماینده رشت در مورد پول های انتخاباتی نیز تصریح کرد: برای من جای سوال است که منشاء پول هائی که در انتخابات خرج می شود کجا است؟ البته نمی توان از نماینده ای که در بدو ورود در خانه صد متری اسکان دارد و پس از چند سال در خانه ۵۰۰ متری در منشاء پول های انتخاباتی وی شک نمود و سوال پرسید.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code