| چهارشنبه، 10 آذر 1400
نشست تخصصی جنگلداری پایدار در دانشگاه گیلان:
       کد خبر: 22887
نگاه ایران/ گروه اجتماعی: نشست تخصصی جنگلداری پایدار در دانشگاه گیلان برگزار می شود. نشست تخصصی جنگلداری پایدار پیامدهای ناشی از اجرای طرح ملی تنفس جنگل را بررسی می کند. این نشست توسط انجمن علمی جنگلداری و با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان برگزار می شود. سخنرانان نشست تخصصی جنگلداری پایدار مدعوینی از دانشگاه گیلان، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، انجمن جنگل بانی ایران، جامعه جنگل بانی ایران هستند. زمان برگزاری این نشست دوشنبه 14 دی ماه در تالار حکمت دانشگاه گیلان است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code