| دوشنبه، 08 آذر 1400
هادی حق‌شناس:
       کد خبر: 22875
نگاه ایران:بانک مرکزی ایران و مرکز آمار به صورت فصلی اطلاعات دقیقی از شاخص های تولیدکننده و مصرف کننده ارائه می دهند که ممکن است در مواردی این اطلاعات به موقع منتشر نشوند. هادی حق شناس در مورد اینکه چرا صندوق بین المللی پول خواستار انتشار آمارهای رسمی ایران به صورت به موقع و با کیفیت تر شده است؟ گفت: آمارهای ارائه شده در فصل اول سال ۹۴ کامل نبودند و تنها آمار صنایع، ساخت و ساز و تعداد پروانه های اقتصادی صادر شده ارائه شدند اما عملا چون نرخ رشد اقتصادی اعلام نشد این موضوع باعث شد تا برخی از این نهادهای بین المللی چنین برداشتی داشته باشند. وی افزود: بانک مرکزی ایران و مرکز آمار به صورت فصلی اطلاعات دقیقی از شاخص های تولیدکننده و مصرف کننده ارائه می دهند که ممکن است در مواردی این اطلاعات به موقع منتشر نشوند. این کار شناس اقتصادی ادامه داد: امروز هر کار شناس و یا فعال اقتصادی که اطلاعاتی در مورد زیر بخش های خدمات بخواهد آن را در سایت بانک مرکزی و مرکز آمار ایران جستجو می کند اما آنچه اتفاق افتاد این بود که در شاخص های اقتصادی سه ماهه اول سال که منتشر شد نرخ رشد اقتصادی اعلام نشد که این موضوع ابهاماتی را بوجود آورد که هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ استانداردهای بین المللی درست نبود. به گزارش ایلنا، با وجود گذشت سه فصل از سال ۹۴ هنوز هیچ آماری از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در خصوص نرخ رشد اقتصادی به صورت رسمی اعلام نشده است و تنها اخیرا بانک مرکزی آمارهای اقتصادی بهار امسال را اعلام کرد که در آن هم هیچ اشاره ای به آمار رشد اقتصادی نشده است و به نظر می رسد این آمار در این گزارش حذف شده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code