| چهارشنبه، 10 آذر 1400
نگاه ایران/ پویا بازارگرد-پویا درگاهی: بزرگترین کارناوال نمایشی کشور در رشت با مشارکت 42 گروه نمایشی از ساعت 15 تا 18 عصر امروز، دوازده دی ماه مصادف با «روز رشت» در منطقه سبزه میدان، پیاده راه علم الهدی، میدان شهرداری و مقابل خانه فرهنگ و هنر رشت با حضور چشمگیر شهروندان برگزار شد. (گزارش این کارنوال) جشنواره روز رشت (1) جشنواره روز رشت (2) جشنواره روز رشت (23) جشنواره روز رشت (5) جشنواره روز رشت (3) جشنواره روز رشت (4) جشنواره روز رشت (11) جشنواره روز رشت (6) جشنواره روز رشت (25) جشنواره روز رشت (24) جشنواره روز رشت (27) جشنواره روز رشت (8) جشنواره روز رشت (7) جشنواره روز رشت (9) جشنواره روز رشت (26) جشنواره روز رشت (32) جشنواره روز رشت (29) جشنواره روز رشت (10) جشنواره روز رشت (13) جشنواره روز رشت (14) جشنواره روز رشت (12) جشنواره روز رشت (30) جشنواره روز رشت (31) جشنواره روز رشت (36) جشنواره روز رشت (37) جشنواره روز رشت (33) جشنواره روز رشت (35) جشنواره روز رشت (34) جشنواره روز رشت (15) جشنواره روز رشت (16) جشنواره روز رشت (18) جشنواره روز رشت (39) جشنواره روز رشت (17) جشنواره روز رشت (20) جشنواره روز رشت (38) جشنواره روز رشت (19) جشنواره روز رشت (22) جشنواره روز رشت (40) جشنواره روز رشت (41) جشنواره روز رشت (42)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code