| چهارشنبه، 10 آذر 1400
نگاه ایران: وحید جوان ۲۹ ساله مشهدی که در رشته ریاضی فیزیک شاگرد اول مدرسه بوده به دلیل اینکه تنها پسر خانواده است، درس را رها کرده و به کار بازیافت مواد پلاستیکی مشغول شده.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code