| یکشنبه، 07 آذر 1400
نگاه ایران/ گروه اجتماعی: در برکه پارک ملت آب نمای موزیکال نوری راه اندازی خواهد شد. سمیه رستگار شهردار منطقه سه در گفتگو با نگاه ایران با اشاره به شروع عمیلات راه اندازی این آب نما گفت: آب نمای موزیکال پارک ملت تا شب عید آماده بهره برداری خواهد بود. رستگارگفت: قرارداد این طرح در شهرداری مرکز منعقد شده است و شهرداری منطقه سه فقط بهره بردار این کار محسوب می شود. شهردار منطقه سه توضیح داد: این آب نما موزیکال نوری مانند نمونه های آب نمای کشورهای پیشرفته خواهد بود. وی افزود: تمام برنامه ریزی ها در این راستا است که این آب نمای موزیکال تا شب عید آماده شود. رستگار گفت: با توجه به آنکه برای راه اندازی این آب نما باید دیواره و کف آبگیر بتون شود، در حال حاضر این آبگیر تخلیه شده است. وی افزود: بعد از خشک شدن این آبگیر کار بتون ریزی آغاز می شود. کمیسیون بهداشت 7 آذر (4) شهردار منطقه سه با اشاره به موجودات زنده داخل این برکه گفت: نزدیک به هزار ماهی قرمز این آبگیر به پارک دانشجو منتقل شده است. وی افزود: تعدادی از لاک پشت های این آبگیر به پارک دانشجو منتقل شده و تعدادی دیگر نیز در محفظه ای مخصوص در پارک ملت نگهداری می شود. در ادامه تصاویر نگاه ایران از وضعیت این آبگیر بعد از تخلیه آب و موجودات زنده را مشاهده می کنید. آبگیر بوستان ملت رشت (2) آبگیر بوستان ملت رشت (4) آبگیر بوستان ملت رشت (5) آبگیر بوستان ملت رشت (6) آبگیر بوستان ملت رشت (7) آبگیر بوستان ملت رشت (8)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code