| یکشنبه، 02 آبان 1400
نگاه ایران: .استاندار سابق گیلان در گفت و گویی اظهار کرد: بنده هیچگاه هیچ ارتباطی با مشایی و اقوام و اطرافیانش نداشته و نخواهم داشت. قهرمانی تصریح کرد: آنهایی که خود را مسلمان تر از دیگران میدانند چرا ارتکاب به دروغ و تهمت را گناه کمی می شمارند قهرمانی بی اخلاقی های اخیر را ناشی از وحشت و تخاصم عده ای برای حضورش در انتخابات پیش رو ارزیابی کرد و افزود: دنیاپرستی و دنیا طلبی با عده ای کاری کرده است که آخرت خود را فراموش کرده اند. قهرمانی چابک در پایان اظهار داشت: درحالی که انتظار می رود همه خود را برای خلق حماسه ای باشکوه تر از خرداد 92 آماده کنیم ، برخی از نسبت دادن و برچسب زدن می خواهند ، برای رسیدن به پیروزی دست به هرکاری بزنند درحالی که همه بدانند ، بنده از هرگونه جریان انحرافی و افراد وابسته به این گروه اعلام برائت می کنم  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code