| دوشنبه، 03 آبان 1400
معاون بازاریابی و تنظیم بازار سازمان چای کشور
       کد خبر: 22530
نگاه ایران:معاون بازاریابی و تنظیم بازار سازمان چای کشور گفت: تلاش می کنیم تا ارزش و اعتبار چای ایرانی در بازارهای بین المللی مخدوش نشود. گودرز خردادپور گفت: کنترل های سازمان چای برای کسانی که قصد صادرات دارند، بیشتر شده است؛ به گونه ای که پس از آنکه بازرسان این سازمان محموله های صادراتی را آزمایش می کنند، ظرف حداکثر ۲۴ ساعت اداری نسبت به صدور مجوز صادراتی اقدام می کنند. خردادپور تصریح کرد: تلاش می کنیم تا خدای ناکرده چای های صادراتی با چای های سنواتی مخلوط نشود و ارزش و اعتبار چای ایرانی در بازارهای بین المللی مخدوش نشود. وی ادامه داد: یکی از وظایف قانونی این سازمان، تنظیم بازار و کنترل وضعیت چای در کشور است و علاوه بر آن، فرآوری آن نیز باید تحت نظارت باشد. خردادپور تأکید کرد: انتظار مدیران این سازمان از صادرکنندگان و کارخانه ها آن است که در راستای حفظ سلامت مردم و اعتبار چای ایرانی همکاری کنند، زیرا هیچ ممانعتی برای صادرات وجود ندارد. وی درباره تعیین تکلیف چای سنواتی در کشور اظهار داشت: در آینده ای نزدیک با وزارتخانه های دیگر ازجمله بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان استاندارد و سایر دستگاه های اجرایی و نظارتی قرار است مسئله چای سنواتی برای همیشه حل و فصل شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code