| شنبه، 13 آذر 1400
نگاه ایران:محمد فاضلی مدیر مسئول هفته نامه محلی «یزد امروز» روز پنجشنبه در نشست مشترک بین مدیر مسئولان مطبوعات و چاپخانه داران استان که در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد دارفانی را وداع گفت. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد با تسلیت این ضایعه به خانواده مرحوم فاضلی و جامعه مطبوعات و رسانه های استان افزود: نشست یاد شده در حال برگزاری بود که پس از اتمام صبحت های مرحوم فاضلی، حال وی بد شد و انجام کمک های اولیه نیر بی فایده بود. وی اضافه کرد: همچنین در اورژانس فرخی کمکهای اولیه صورت گرفت ولی متاسفانه مرحوم فاضلی به دلیل ایست قلبی فوت کرد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد یادآور شد: این مرحوم از فرهنگیان، فرهیختگان و پیشکسوت با سابقه استان در حوزه رسانه و مطبوعات بود. **مرحوم فاضلی از حق و حقوق نشریات استان دفاع کرد رئیس هیات مدیره خانه مطبوعات استان یزد نیز که در اورژانس بیمارستان حضور داشت در این خصوص گفت: مرحوم فاضلی که از اعضای اصلی هیات مدیره خانه نیز هست در جلسه یاد شده در دفاع از نشریات لغو مجوز شده نکاتی را بیان کرد. محمدمسعود ارکان افزود: مرحوم فاضلی در دفاع از حق و حقوق خبرنگاران و مدیران مسئول نشریات استان زحمات بسیاری کشید. ۱۴۱ نشریه در استان یزد وجود دارد که بر اساس تصمیم وزارت ارشاد ۵۰ نشریه آن لغو مجوز شده است. هفته نامه یزد امروز، از سال ۱۳۸۱ با صاحب امتیازی بنیاد ریحانه الرسول یزد و مدیر مسئولی مرحوم محمد فاضلی در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی، هنری و مذهبی منتشر شده است. وی از فرهنگیان بازنشسته آموزش و پرورش بود و چند سال نیز ریاست اداره امور فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان را بر عهده داشته است. مرحوم فاضلی با ۶۸سال سن همچنین سه دوره در هیات مدیره خانه مطبوعات استان یزد حضور داشته که دو دوره رئیس خانه مطبوعات و یک دوره هم عضو هیات مدیره بوده است.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code