| دوشنبه، 08 آذر 1400
نگاه ایران:ظهر سه شنبه یکم دی ماه سال جاری اهالی خیابانی در شرق پایتخت با فریادهای کمک خواهی زن جوانی روبه رو شدند و خود را در برابر صحنه ای عجیب دیدند. مردی شیشه ای می خواست زن جوانی را با زور به داخل خانه اش بکشاند که همسایه ها وارد عمل شدند اما هنوز به صحنه نرسیده بودند که مرد شیشه ای توانست زن را داخل خانه اش کشیده و در را به روی همسایه ها ببندد. صدای درگیری بین زن جوان و مرد شیشه ای از داخل راه پله ها به گوش می رسید تا اینکه همسایه ها توانستند در خانه را باز کنند و با وارد شدن به ساختمان زن جوان را از دستان مرد شیشه ای نجات دهند. دقایقی بعد وقتی ماجرای این حادثه مرموز به مأموران پلیس شرق تهران مخابره شد، تیم گشت خود را به صحنه رساند و مرد شیشه ای را که در محاصره همسایه ها بود به دام انداخت. این مرد که ۳۳ ساله است در بازجویی های ابتدایی ادعا کرد که بی گناه بوده و انگیزه خاصی نداشته است و در توهم شیشه ای اش دست به این کار زده و نمی داند چرا زن جوان را به خانه اش کشانده است. با توجه به دروغ پردازی های این مرد با دستور بازپرس سهرابی از شعبه ۹ دادسرای امور جنایی تهران، مرد شیشه ای و طعمه اش برای تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران پلیس آگاهی تهران قرار گرفتند. زن ۳۰ ساله که هنوز وحشت زده بود به کارآگاهان گفت: از محل کار به خانه بر می گشتم. این مرد که در چند قدمی خانه اش ایستاده بود ناگهان به سمتم آمد و دستانم را گرفت و بدون هیچ حرفی قصد داشت مرا به داخل خانه اش بکشاند که شروع به داد و فریاد کردم. او به زور مرا داخل خانه اش کشاند و اگر همسایه ها به کمکم نمی آمدند مشخص نبود چه سرنوشتی داشتم. کارآگاهان در گام بعدی برای تحقیقات بیشتر به محل این حادثه رفته و با تجسس از اهالی محل پی بردند که مرد شیشه ای بار ها برای زنان ایجاد مزاحمت کرده و هر بار همسایه ها مانع مزاحمت های وی شده اند تا اینکه روز حادثه وقتی متوجه نیت شوم این مرد شده اند وی را دستگیر و با پلیس تماس گرفته اند. مرد شیشه ای که دیگر راهی جز اعتراف پیش روی خود نداشت به مأموران گفت: شیشه کشیده بودم و افکارم در اختیار خودم نبود تا اینکه زن جوان را که قصد عبور از جلوی خانه مان را داشت دیدم و در این لحظه در ذهنم هیاهویی شد و به من دستور داده شد تا وی را به داخل خانه بکشانم که مردم با دیدن این صحنه وارد ساختمان شدند و مرا گرفتند. وی در ادامه گفت: من و اهالی خانواده ام با هم شیشه می کشیم و در آن لحظه هیچ قدرتی برای کنترل کردن ذهنم نداشتم و الان خیلی پشیمانم و سعی می کنم ترک کنم تا دیگر برای کسی ایجاد مزاحمت نکنم. بنا به این گزارش، بازپرس سهرابی با توجه به سابقه دار بودن این مرد شیشه ای، دستور داد تا وی برای تحقیقات بیشتر و افشاگری دیگر جرایم احتمالی اش در اختیار مأموران پلیس آگاهی تهران قرار گیرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code