| چهارشنبه، 10 آذر 1400
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی گیلان:
       کد خبر: 22319
نگاه ایران:مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: ۴۰ درصد از برنج تولیدی کشور در گیلان تولید می شود. احمد زارع ظهر امروز در جلسه هماهنگی آغاز عملیات اجرایی طرح تجهیز و نوسازی ۱۰ هزار هکتار اراضی شالیزاری گیلان اظهار کرد: گیلان ۲۳۸ هزار هکتار شالیزار دارد. وی ۷۰ درصد اراضی کشاورزی گیلان را شالیزار عنوان کرد و افزود: ۴۰ درصد از برنج کشور در استان تولید می شود. مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در استان، بیان کرد: طرح مذکور را می توان طرح بزرگ اراضی شالیزاری نامگذاری کرد. زارع طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری را بستر اجرای شبکه های آبیاری، کشت دوم و... در گیلان خواند و تصریح کرد: امسال ۲۰ میلیارد تومان از محل منابع ملی و ۵۰ میلیارد تومان از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان برای اجرای طرح مذکور اختصاص پیدا می کند و مجموع اعتبارات ۷۰ میلیارد تومان است. وی هماهنگی، تعامل و مدیریت برای اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری را دارای جایگاه ویژه عنوان کرد و گفت: اجرای طرح مذکور به پیمانکاران و مشاوران در گیلان ابلاغ شده است. مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی گیلان با تاکید بر اینکه کارگاه اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری تا پنج روز آینده باید توسط پیمانکاران آماده شود، خاطرنشان کرد: پیمانکاران موظف هستند نقشه و ویژگی طرح مذکور را مطالعه کنند ضمن اینکه هر کدام از پروژه ها باید یک نقشه بردار داشته باشد. زارع، پنجم تا ۳۰ اردیبهشت ماه را بهترین فصل کشت برنج در گیلان ذکر کرد و یادآور شد: ۲۰ اردیبهشت ماه سال ۹۵ باید مرحله «آب تخت» شالیزارهای استان به اتمام برسد. وی از تشکیل کمیته تقسیم زمین در گیلان خبر داد و اظهار کرد: شورای کشت برنج باید در کارگاه های طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری استان شناخته شده باشد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code