| پنجشنبه، 20 مرداد 1401
نگاه ایران: مانع تراشی های صورت گرفته برای صادرات، انگیزه فعالیت را از کشاورزان می گیرد. رضاییان، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان گیلان گفت: در حالی که پروانه صادراتی توسط سازمان های قانونی به صادرکنندگان داده شده است، قانون جدیدی در گمرک و مرزهای صادراتی اعمال می شود و آن، نامه سازمان چای برای مجوز صادرات این محصول است. وی اضافه کرد: در حالی که چای تولیدشده در ایران به دلیل مافیای قدرتمند واردات، عملاً به حاشیه رانده شده و سال ها است که نتوانسته در متن بازار خودنمایی کند، صادرکنندگان با تکیه بر کیفیت چای ناب ایرانی و تلاش برای بازاریابی، توانسته اند بازارهای جدیدی برای چای کشور دست و پا کنند؛ با این وجود، مانع تراشی های صورت گرفته برای صادرات، انگیزه فعالیت را از کشاورزان می گیرد. رضاییان همچنین گفت: در حالی که ماشین آلات فرآوری کننده چای و همچنین نوع بسته بندی، مورد تایید سازمان استاندارد و بهداشت بوده است و به شکل قانونی، امکان صادرات آن وجود دارد، معطل نگه داشتن محموله های صادراتی برای رسیدن نامه سازمان چای چه معنایی می تواند داشته باشد؟! وی با اشاره به اینکه دیگر دوران رفتارهای قیم مآبانه به سر آمده است، خواستار تسهیل زمینه برای صادرات چای شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code