| یکشنبه، 02 آبان 1400
در جلسه کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر رشت بررسی شد:
       کد خبر: 22285
نگاه ایران/مارال زاد قربان: جلسه کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر رشت صبح امروز به ریاست فاطمه شیرزاد، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و امور حقوقی و جمعی از اعضای شورا در محل ساختمان شورای اسلامی رشت برگزار شد. کمیسیون بهداشت (8) علیرضا باقری مدیر سازمان آرامستان های شهرداری رشت مهمان این جلسه برای ارایه گزارش و بررسی تعرفه پیشنهادی برای خدمات سازمان آرامستان های رشت بود. در این نشست حاضران درباره افزایش ۱5 درصدی برای کل خدمات به به بررسی پرداختند که بعد از بررسی و مذاکرات در طول جلسه این رقم به ۱۱درصد تغییریافت. براساس تصمیم اتخاذ شده در این جلسه این طرح برای تایید نهایی بار دیگر توسط سازمان برنامه و بودجه و سازمان آرامستان های شهرداری رشت بررسی می شود.   نرخ قبر در رشت از 3 میلیون و پانصد تا 7 میلیون تومان در این جلسه اسماعیل حاجی پور خطاب به باقری رئیس سازمان آرامستان های شهرداری رشت گفت نرخ قبر درتازه آباد رشت 3میلیون و پانصد هزار تومان است یا 7 میلیون تومان؟ کمیسیون بهداشت (17) باقری رئیس سازمان آرامستان های رشت در پاسخ به این سوال با شرح توضیحات مختصری در مورد روند خریدن قبر و فرایند کفن و دفن گفت که هزینه های نگهداری و بازسازی در تازه آباد رشت بالاست و این مبالغ صرف این امور نیز می شود. باقری گفت هزینه خدماتی که درطی سال ۹۵ در آرامستان ها ارائه می شود به صورت جزئی در لیست تعرفه خدمات آرامستان های شهرداری رشت تشریح شده است.   تعرفه ها را بالا نبرید، حالا دیگر مردن هم سخت است حاجی پورنائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه افزود: تعرفه های خدمات آرامستان ها را بالا نبرید. نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه از مشکلات اقتصادی عموم مردم و بالا بودن نرخ تورم صحبت کرد و در ادامه گفت بالا بردن هزینه های خدمات در آرامستان ها به ضرر شهروندان است. نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ضمن اشاره به شغل سخت کارمندان شهرداری در سازمان آرامستان ها همچنین از مشکلات فردی و اجتماعی غسال ها گفت. توصیه حاجی پور به باقری رئیس سازمان آرامستان های رشت این بود که برای رفع مشکلات این کارمندان طرح های هدفمندی ارائه شود. تعرفه آرامستان ها تعرفه آرامستان ها0 تعرفه آرام ستان ها3 تعرفه آرامستان ها3 در پایان جلسه تعرفه جدید خدمات آرامستان های رشت در سال ۹۵ مصوب شد.   کمیسیون بهداشت (4) کمیسیون بهداشت (3) کمیسیون بهداشت (9) کمیسیون بهداشت (7) کمیسیون بهداشت (5) کمیسیون بهداشت (14) کمیسیون بهداشت (11) کمیسیون بهداشت (15)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code