| پنجشنبه، 29 مهر 1400
نگاه ایران:براساس آخرین آمار تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه اسکوپوس، محققان ایرانی در پایان سال 2015 با تثبیت جایگاه خود در جغرافیای تولید علم جهان در بین 140 کشور در جایگاه پانزدهم جهان قرار دارند. دکتر جعفر مهراد با بیان این که در چند سال اخیر مفهوم تولید علم در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور به یک گفتمان رایج تبدیل شده است، افزود: در راستای تولید علم مفاهیم دیگری مانند نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری نیز مورد توجه جدی مسؤولان آموزش عالی کشور قرار گرفته است. وی ادامه داد: بر این اساس و با تاکید اسناد بالا دستی بر توسعه علم و فناوری، تولید علم یکی از مقوله های مهمی است که در ارزیابی علم و فناوری از آن استفاده می شود، ضمن آن که در رتبه های دانشگاهی نیز تعدادی شاخص وجود دارد که عملکرد دانشگاه ها را طبق برخی از مولفه های تولید علم اندازه گیری می کند. مهراد با اشاره به توسعه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و دوره های تحصیلات تکمیلی در کشور، خاطر نشان کرد: تولید در دانشگاه ها با مدیریت علمی استادان و توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی صورت می گیرد. رییس بخش علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز با اشاره به پایان سال 2015 افزود: عملکرد کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران قابل بررسی و مقایسه با سایر کشورهای جهان امکان پذیر است. وی ادامه داد: بالغ بر 140 کشور در تولید علم جهان مشارکت دارند که تعدادی از این کشورها طبق سیاست ها و برنامه های مدون بر میزان رشد تولیدات علمی خود افزوده و در جابجایی نقشه جغرافیایی تولید علم موثر بوده اند. مهراد با اشاره به نتایج حاصل از داده های پایگاه اسکوپوس یادآور شد: اطلاعات حاصل از پایگاه اسکوپوس استخراج شده که در این داده ها آمار تولیدات علمی 20 کشور برتر که نسبت به سایر کشورهای جهان از رشد بیشتری برخوردار بودند، ارائه شده است. به گفته وی کل مدارک علمی این کشورها که تا کنون در اسکوپوس ثبت و نمایه شده به شرح ذیل است: رتبه علمی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز اضافه کرد: چنانچه آمار تولید علم را بر اساس سالهای معین رده بندی کنیم نتایج حاصله متفاوت خواهد بود. وی اضافه کرد: انتشارات علمی 20 کشور برتر برای سال 2016 میلادی به شرح ذیل است: چین 11419 مدرک آمریکا 9215 مدرک انگلستان 3034 مدرک آلمان 2884 مدرک هند 2803 مدرک ایتالیا 2271 مدرک فرانسه 2262 مدرک اسپانیا 2158 مدرک ژاپن 1905 مدرک استرالیا 1866 مدرک کانادا 1747 مدرک کره جنوبی 1742 مدرک ایران 1442 مدرک برزیل 1432 مدرک لهستان 1052 مدرک هلند 985 مدرک ترکیه 846 مدرک تایوان 817 مدرک سوئد 729 مدرک سوییس 668 مدرک رییس بخش علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز با تاکید بر این که در سال 2015 میلادی تقریبا بیشترین تولیدات علمی کشور ثبت و نمایه سازی شده است، گفت: اما آماری که ارائه می شود در ماه های آینده تغییر یافته و میزان تولیدات علمی کشورها تا تکمیل اطلاعات، در جایگاه طبیعی خود قرار خواهند گرفت. رتبه علمی 2   مهراد یادآور شد در سال 2015 میلادی رتبه های یازدهم تا بیستم تولید علم در اختیار کشورهای ذیل بوده است: اسپانیا با تولید 69722 مدرک کره جنوبی 65108 مدرک برزیل 52111 مدرک هند 45621 مدرک ایران 36038 مدرک سوییس 34618 مدرک ترکیه 34268 مدرک لهستان 31398 مدرک سوئد 31156 مدرک تایوان 29526 مدرک رتبه علمی 3 وی با تاکید بر این که آمار تولید علم سال 2014 تکمیل شده است، خاطرنشان کرد: البته ممکن است در ماه های آینده تنها تغییرات بسیار جزیی در میزان تولیدات علمی کشورها مشاهده شود. وی یادآور شد: در این بازه زمانی رتبه های یازدهم تا پانزدهم به کشورهای استرالیا با 84 هزار و 473 مدرک، کره جنوبی با 76 هزار و 722 مدرک، برزیل با 63 هزار و 992 مدرک، هلند با 54 هزار و 112 مدرک و ایران با 43 هزار و 80 مدرک تعلق دارد. وی اضافه کرد: کشورهای سوییس با تولید 41 هزار و 146 مدرک، تایوان با 40 هزار و 722 مدرک، ترکیه با 39 هزار و 439 مدرک، لهستان با 38 هزار و 900 مدرک و سوئد با 36 هزار و 437 مدرک در مرتبه های شانزدهم تا بیستم تولید علم جهان قرار دارند. مهراد اظهار داشت: به این ترتیب ایران در سال 2014 میلادی در رتبه 15 تولید علم در سال 2015 در رتبه 15 تولید علم جهان و در سال 2016 با انتشاراتی که برای این سال به ثبت رسیده است در رتبه 13 تولید علم جهان قرار دارد. به گفته وی رتبه های ترکیه نیز در سالهای 2014 – 2015 و 2016 به ترتیب 18، 17 و 16 است.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code