| یکشنبه، 07 آذر 1400
نگاه ایران:دیوار که پیش از این در ادبیات کشور ما نشان جدایی بود، به یمن وجود انسان های نیک اندیش این روز ها معنای دیگری یافته و به نمادی از مهربانی و کمک به همنوع تبدیل شده است. اینکه اولین بار چه کسی و در کجا بانی این کار خیر شد و دیواری را به البسه ای اختصاص داد که می توانست علاوه بر جان، دل خیلی ها را گرم کند چندان مهم نیست چرا که او نیتی جز امداد و یاری نیازمندان نداشت؛ مهم این است که این کار پسندیده به مرور در شهرهای مختلف الگوبرداری شد و اکنون در شهر ساحلی انزلی نیز، این اقدام آغاز شده است. موسسه اقدام کننده این کار خیر، همزمان با هفته وحدت حصاری را با همان پیام ساده و بی آلایش نیاز داری بردار، نیاز نداری بگذار به امداد و نوع دوستی مردمان غیور و دریادل این شهر واقع در کرانه کاسپین اختصاص داد. استادان و دانشجویان این مرکز آموزشی نخستین کسانی بودند که یاری رسان این کار خیر شدند و پس از آن، همسایه ها و کسانی که از طریق دنیای مجازی با خبر شده بودند، به این کار خیر پیوستند. میلاد سلطانی آزاد معاون فرهنگی این موسسه آموزش عالی گفت: این کار نتیجه ایده جمعی از دوستان خیراندیش بود و با توجه به اینکه انزلی یک شهر پرباران است، کاوری برای پوشش روزهای بارانی تهیه شده است. وی اظهار کرد: با وجود اینکه این اقدام از امروز شروع شد،ولی مردم استقبال خوبی نشان دادند و برخی حتی لباس های نو و مارک دار و بقیه نیز لباس های سالم و تمیز و اتوکشیده، دستکش و کفش بچه گانه آورده اند. در همین چند ساعات، این حصار مهربانی پر شد از لباس و چند نفری هم آمدند و آنچه نیاز داشتند، با خود بردند. امید که با تلاش و نیک اندیشی همگان، شرایطی در سرزمین پربرکتمان حاکم شود که همگان تنها نیازمند به خالق یکتا باشند
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code