| شنبه، 24 مهر 1400
نگاه ایران: رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور معتقد است: وام ۱۰ میلیون تومانی خرید کالا باید به طور کامل به کارگران داده شود و حساب یارانه ها نیز ضامن بازگشت وام قرار گیرد. فتح الله بیات  اظهار کرد: طرح کارت اعتباری خرید کالا یکی از اقدامات مثبت دولت برای تقویت قدرت معیشت کارگران و اقشار ضعیف و آسیب پذیر است که اگر به صورت کامل در اختیار کارگران قرار گیرد در بهبود وضع معیشت آن ها موثر است. وی ادامه داد: ایده ها در خصوص شیوه پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی خرید کالا متفاوت است؛ قبلا پیشنهاداتی مبنی بر خرد کردن مبلغ وام و پرداخت آن به شکل مرحله ای مطرح شد که چندان مورد پذیرش کارگران قرار نگرفت. بیات افزود: طبعا اگر مبلغ وام اندک باشد و خرد شود تنها صرف امور روزمره و بدهی های کارگران می شود و آن نتیجه مورد نظر به دست نمی آید. رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور درباره واگذاری مبلغ وام به اتحادیه امکان نیز گفت:این ایده هم کارگشا نیست، زیرا تمام کارگران عضو اتحادیه امکان نیستند و علاوه بر آن اگر پول در اختیار اتحادیه قرار گیرد ممکن است کالاهایی که برای عرضه انتخاب می شود محدود شود و قدرت انتخاب را از کارگر بگیرد. به اعتقاد بیات اگر اتحادیه امکان همچون گذشته بن خرید کالا در اختیار اعضا قرار بدهد و تسهیلات خرید کالا نیز به طور جداگانه به افراد پرداخت شود، کارگران به شکل دلخواه کالا ها و اجناس مورد نیاز خود را خریداری و تامین می کنند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code