| دوشنبه، 08 آذر 1400
نگاه ایران:حمله قلبی ناشی از مشاجره بر سر جای پارک خودرو پیرمردی را به کام مرگ کشید. پیرمرد ۶۲ ساله ای که روز گذشته بر سر پارک کردن خودرو با یکی از همسایه های جوان مشاجره کرده بود، دچار حمله قلبی شده و جان خود را از دست داد. بر اساس اطلاعات، ساعت سه و نیم روز گذشته بیمارستانی در منطقه ۱۰ تهران، مرگ پیرمردی را به نیروی انتظامی گزارش داد. ماموران پلیس پس از حضور در بیمارستان و تحقیقات اولیه متوجه شدند که این پیرمرد را فرد جوانی به بیمارستان رسانده است بنابراین پرس و جو در خصوص علت مرگ را آغاز کردند. مرد جوان در اظهارات خود گفت: من با این پیرمرد بر سر جای پارک با همسایه جوان خود مشاجره می کردم که ناگهان دچار حمله قلبی شد و فورا وی را به بیمارستان رساندم. مدیرروستا، بازپرس شعبه ششم دادسرای جنایی به دنبال این گزارش، دستور بازداشت مرد جوان برای بررسی صحت و سقم اظهارات وی و تحقیقات بیشتر را صادر کرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code