شنبه، 10 آبان 1399 | 2020 Saturday 31 ,October  
نگاه ایران: میرشمس مومنی زاده فرماندار فومن تعداد داوطلبان ورود به مجلس از این حوزه را 20 نفر  اعلام کرد. فرماندار فومن  توضیح داد با اتمام مهلت قانونی ثبت نام نامزدهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۲۸آذر ماه آغاز شده بود ۲۰نفر با مراجعه به فرمانداری شهرستان فومن برای ثبت نام در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اقدام کردند. به گفته مومنی زاده تنها یک نفر از ثبت نام کنندگان زن هستند. فرماندار فومن در ادامه اسامی داوطلبان ورود به مجلس از حوزه فومن و شفت را این چهره ها اعلام کرد: سید تقی موسویان،سامره عاشوری،اردشیر روحی ماسوله، مجید رجبی ویسرودی، صادق رمضانی گل افزایی، ناصر عاشوری قلعه رودخانی،علی میرزایی فلاح آبادی، عباس خلیل زاده، خلیل بهروزیفر، مهدی افتخاری،جواد زبردست، رسول جماعتی مالوانی، کیوان میرزایی فشالمی، هادی نوری، امیر خوش کار، علیرضا روزی طلب،علی شفاهی، ناصر اشرافی،هدی پور غفار مغفرتی و رسول جماعتی گشتی.  
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code