| پنجشنبه، 29 اردیبهشت 1401
طی حکمی از سوی محمد باقر نوبخت:
       کد خبر: 2175
به گزارش نگاه ایران: طی حکمی از سوی محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، محمدعلی (کیوان) محمدی به عنوان رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان منصوب شد. محمدعلی (کیوان) محمدی پیش از این، در تیرماه سال گذشته از سوی محمدعلی نجفی استاندار گیلان به عنوان عنوان مشاور عالی وی منصوب شده بود. محمدی از فعالان سیاسی استان، عضو هیات علمی دانشگاه گیلان و دانشجوی دوره دکتری مردم شناسی است. وی سابقه مدیرکلی سیاسی استانداری هرمزگان و مدیرکلی امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان را دارد. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، این، اولین حکم رؤسای نمایندگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هاست که از سوی محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی صادر شده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code