| پنجشنبه، 20 مرداد 1401

بر اساس حکم مدیرعامل گروه مالی گردشگری، دکتر علی رحیم پور به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل گروه هتل های بین المللی رکسان منصوب شد.

به گزارش نگاه ایران؛ گروه هتل های رکسان زیر مجموعه هلدینگ سمگا و گروه مالی گردشگری است.مجموعه ای از هتل های داخلی و خارجی با برند رکسان ، رمیس و کاروانیکا تحت مدیریت این گروه  است.

 هتل پنج ستاره رکسان و هتل چهار ستاره ریمس فرودگاه بین المللی امام‌ خمینی(ره) تهران، هتل پنج ستاره رکسان‌کربلا، هتل پنج ستاره رکسان‌نجف، هتل پنج ستاره کاروانیکا کرمان، هتل پنج ستاره قصرالضیافه رکسان‌ مشهد، هتل پنج ستاره رکسان سیرجان ، هتل چهار ستاره رمیس بافت، هتل پنج ستاره پرستیژلند رکسان اصفهان، از جمله مراکز اقامتی و پذیرایی است که تحت مالکیت و مدیریت بهره برداری برند و استانداردهای بین المللی رکسان اداره می شود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code