| سه شنبه، 25 مرداد 1401

سخنگوی ستاد لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: نرخ ارز ترجیحی فعلا همان نظر رییس جمهوری است یعنی برای کالاهای اساسی و دارو تداوم پیدا می‌کند.

به گزارش نگاه ایران ، مژگان خانلو در گفت‌وگو با ایلنا درباره تغییرات بودجه 1400 در اصلاحاتی که دولت انجام داد اظهار داشت: سقف لایحه بودجه در اصلاحیه به 854 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

وی ادامه داد: لایحه بودجه در ابتدا با سقف 841 هزار میلیارد تومان به مجلس ارائه شد اما با توجه به نامه رهبری اصلاحاتی در آن انجام دادیم و باید برداشت صندوق به 20 درصد خود برمی‌گشت که این حدود 90 هزار میلیارد تومان بار مالی ایجاد می‌کرد و باید در بودجه دیده می‌شد.

سخنگوی ستاد لایحه بودجه 1400 افزود: همان زمان اعلام کردیم 53 هزار میلیارد تومان سقف اوراق را افزایش می‌دهیم و 40 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی می‌کنیم به عبارت دیگر 50 هزار میلیارد تومان درآمد افزایش می‌یافت و 40 هزار میلیارد تومان هزینه کم می‌شود که مابه‌التفاوت اینها 13 هزار میلیارد تومان بود که این عدد به 841 هزار میلیارد اضافه شده و در اصلاحیه به 854 هزار میلیارد تومان رسیده است.

خانلو با بیان اینکه در دل این اصلاحات همان صرفه‌جویی را انجام دادیم گفت: در آن زمان که لایحه در کمیسیون تلفیق در دست بررسی بود قرار بود 40 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی با عدم تخصیص انجام شود اما در حال حاضر این 40 هزار میلیارد تومان ارا از هزینه‌ها کم کردیم و با این اصلاح لایحه دوباره به مجلس تحویل شده است و همچنین 50 هزار میلیارد تومان را هم در درآمدها اعمال کردیم.

وی با اشاره به نامه رهبری برای اصلاح بودجه 1400 گفت: نامه مقام معظم رهبری سه بخش افزایش درآمد، صرفه‌جویی هزینه‌ها و پرداخت سررسید صندوق توسعه ملی در سال 1400 را داشت که با توجه به بند آخر سه هزار میلیارد تومان دیگر به بودجه اضافه شد و ما با اعمال هر سه دستور رهبری لایحه را اصلاح و به بودجه تحویل دادیم.

سخنگوی ستاد لایحه بودجه 1400 ادامه داد: در این میان کمیسیون تلفیق هم اصلاحیاتی را در نظر گرفته بود که دولت با آن موافق بود از جمله افزایش تعرفه واردات گوشی‌های هوشمند، اصلاح درآمد دولت از حق معادن، کمک به صندوق‌های اجتماعی، رتبه‌بندی معلمان، هم‌سان‌سازی که البته این موضوعات در لایحه بودجه دیده شده بود اما در راستای تقویت آنها اصلاحاتی را انجام دادیم.

خانلو افزود: از دیگر اصلاحات در نظر گرفتن سقف برای حقوق‌های بالا بود.

وی با اشاره به مهم‌ترین بخش اصلاحات لایحه بودجه 1400 گفت: مهم‌ترین تفاوت در اصلاحیه بحث ارز تعدیلی و میزان درآمدهای نفتی بود که درآمدهای نفتی همان 199 هزار میلیارد تومان اعمال و به مجلس ارائه شد که البته نظر مجلس 250 هزار میلیارد تومان بود.

خانلو ادامه داد: نرخ ارز ترجیحی هم فعلا همان نظر رییس جمهوری است یعنی برای کالاهای اساسی و دارو تداوم پیدا می‌کند.

سخنگوی ستاد لایحه بودجه 1400 تاکید کرد: در تبصره یک این اجازه به دولت داده شده است که ظرف شش ماه نرخ ارز ترجیحی به تدریج تعدیل شود.

وی ادامه داد: نظر مجلس این بود که حقوق ورودی کالا با ارز نیمایی حساب شود که این آثار تورمی داشت و رژیم تجاری را هم تغییر می‌داد از این رو مشکلاتی ایجاد می‌شد بنابراین تصمیم این است که تا شش ماه به صورت تدریجی در این باره تصمیم بگیریم.

خانلو درباره تعیین تکلیف یارانه در لایحه بودجه 1400 گفت: 106 هزار میلیارد تومان پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای یارانه حذف شده و یارانه قبلی ادامه دارد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code