| چهارشنبه، 26 مرداد 1401

بیش از ۳۲۰ تن گوشت قرمز حدود ۷ سال در گمرکات کشور رسوب شده بودند که هم اکنون در حال ترخیص هستند.

 

 

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code