سه شنبه، 29 مهر 1399 | 2020 Tuesday 20 ,October  

تجارت نیوز ارزش یارانه نقدی در سال ۸۹ و ۹۹ را اینگونه با هم مقایسه کرد.