| سه شنبه، 09 آذر 1400
نگاه ایران: عصر امروز با برگزاری انتخابات حزب کارگزاران سازندگی استان گیلان اسماعیل محمدی خواه آستانه به عنوان دبیرحزب انتخاب شد. در این رای گیری که ۲۰ نفر از اعضاى حزب حضور داشتند با ۱۹ رای اسماعیل محمدی خواه بعنوان دبیر انتخاب و جایگزین محمد زالفی شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code