| یکشنبه، 14 آذر 1400
از «باقلی به چند من» تا «آغوز بازی»
       کد خبر: 212593
نگاه ایران:بازی های محلی و بومی در همه جای ایران سبک مخصوص به خودشان را دارند. در این جا به معرفی بازی های محلی استان گیلان می پردازیم. ارده بوشو رشته بیه این بازی یک نوع بازی گروهی و تیمی است. شکل بازی به این صورت است که افراد به دو گروه تقسیم می شوند و هر گروه یک نفر سردسته برای خود انتخاب می کنند. سپس دوسر دسته شیر یا خط می آورند تا دسته ی شروع کننده ی بازی تعیین شود. سر دسته ای که باید بازی را آغاز کند، دو عدد آجر می آورد، روی زمین می گذارد و یکی از بازیکنان دسته ی مقابل را روی یکی از آجرها می نشاند و چشم او را با دست های خود می گیرد. یکی از بازیکنان دسته ی دیگر می آید و آجری را که روی زمین است برداشته و به آجری که این شخص روی آن نشسته می زند و بعداً به محل خود رفته می ایستد. آنگاه چشم های شخصی را که روی آجر نشسته باز می کند. و دسته ی مخالف او تمام روی زمین می نشینند و با سنگ یا آجری که دو دسته دارند روی زمین می زنند و با صدای بلند می خوانند: (ارده بوشون رشته بیه) شخصی که چشمهایش باز شده است باید کسی را که دفعه اول آجر را زده است پیدا کند، در صورتی که پیدا کرد، دسته مخالف می بازد. اگر پیدا نکرد، رفقای او باید به دسته مخالف کولی بدهند. آغوز بازی از معروف ترین بازی های محلی استان گیلان  آغوز بازی است. آغوزبازی یک سرگرمی چند نفره است که در میان کودکان و نوجوانان رایج بود. بازی در فضای بیرون از ساختمان انجام می گرفت و معمولاً در اواخر تابستان و اوایل پاییز که موقع باروری این محصول بود صورت می رفت. وسایل بازی چند گردو بود که از میان آنها یکی از گردوهای درشت و خوش تراش را تیره (تیله) انتخاب می کردند. بازیکنان هرکدام چند عدد آغوز (گردو) را افقی به فاصله های معین می چیدند، سپس گردوهای چیده شده را به وسیله تیره مورد هدف قرار می دادند. چنانکه تیره به گردوهای ردیف اول اصابت می کرد. بازیکن به دومی و سومی می پرداخت و هر چه را که می توانست بزند، برنده می شد و گردوها را مالک می شد. چنانچه خطا می کرد، تا هر جا که تیره اش رفته همانجا می ماند تا دومی بازی را شروع کند. نفرات بعدی نیز به این صورت ادامه می دادند. معمولاً برای اینکه چه کسی سر باشد (شیرخط) می کردند. به نفر اولی پیش، به نفر دومی پیش ریش، نفر سومی هم کنج، نفر چهارمی قاق می گفتند. باقلی به چند من یکی از بازی های محلی استان گیلان است که  به صورت گروهی و دسته جمعی بود و در فضای خارج از خانه انجام می گرفت. بازی مخصوص جوانان و نوجوانان بود و هدف از آن آشنا نمودن بازیکنان و افراد با فوت و فن بازار و تجارت بود. شکل بازی به این صورت بود که بازیکنان به دو دسته تقسیم می شدند؛ هر دسته از بازی کنندگان از زمین خود یک نفر را به عنوان اوستا انتخاب می کردند. دو دسته ی بازیکن در فواصل معین مقابل اوستاهایشان قرار می گرفتند و اوستاها قبلاً رمزی را بین خود مثلاً یک عددی را انتخاب نموده و سوال و جواب ها اینطور مطرح می شد: اوستای اول: مرد مرد من! جواب یکی از شاگردها: لب لب تو ـ باقلی به چند من؟ ـ پانزده من ـ بالاتر اوستا دوم: مرد مرد من! ـ لب لب تو ـ باقلی به چند من ـ پنجاه من ـ پایین تر بدین ترتیب، دفعه ی سوم و چهارم و پنجم به تعداد نفرات بازیکنان سوال و جواب تکرار می شد تا به جواب صحیح دست می یافتند و هنگامی که عدد رمز به زبان هر یک از دو دسته جاری می شد. اوستا می گفت «خرخرتو» دسته ی بازنده باید دسته ی برنده را از جایی که ایستاده بودند تا مرکز بازی کول می کردند. پیشه زن، پیشه زن این بازی در میان گالش های لاهیجان و منطقه ی سیاهکل رایج بوده است. پیشه زن به معنای سوت زدن است. پیشه زن پیشه زن به صورت گروهی انجام می شد و در گیلان به نام های: «دخوس دخوسه»، / جزده سلام = جایگاه مخصوص / قایم باشک بازی» نیز معروف است. توره بازی از دیگر بازی های محلی استان گیلان توره بازی است.«توره» (شلاق) را به وسیله ساقه برنج می ساختند و درست می کردند و اندازه ی آن به طول ۵/۱ متر بود. ته توره قرص بوده و هر چه به انتهای آن می رسید، نازکتر می شد. در این بازی که تعداد افراد بازیکن به ده تا چهارده نفر می رسید، بازکنان به دو گروه هفت نفره تقسیم می شدند. برای این بازی مقاومت، جسارت و سرعت عمل زیادی لازم بود. برای انجام بازی نخست دایره ای به شعاع پنج متر روی زمین رسم می کردند و هفت نقطه به فاصله مساوی بر روی مسیر خط کشی شده مشخص می نمودند. توره ها را روی آن نقاط گذاشته و با سکه ای شیر یا خط می کردند، گروه بازنده داخل خط قرار می گرفت توره ها را طوری قرار می دادند که سر آن به طرف مرکز دایره باشد. اعضای گروه در داخل دایره و در مرکز آن جا می گرفتند. نفراتی که در بیرون دایره قرار داشتند، سعی می کردند با دست توره ای را بردارند. نفرات وسط نیز سعی می کردند، او را بگیرند و به داخل دایره ببرند و در واقع او را از انجام بازی محروم کنند. حال اگر بازیکنی به یکی از توره ها دست می یافت، سعی می کرد با زدن ضرباتی به نفرات داخل دایره، توره های دیگر را نیز به دست آورد. تا به این طریق گروه شان برنده شود. در این بازی نوجوانان و جوانان بالاتر از ۱۶ سال شرکت می کردند. تول بزن بریج این بازی به صورت گروهی و جمعی انجام می گیرد و مخصوص نوجوانان و جوانان پسر است. بازی در محوطه ی باز بیرون از خانه انجام می شود. در تهران و نواحی دیگر آن را «وسطی» گویند. روش بازی به این صورت است که دو نفر به فاصله ی مشخص روبروی هم قرار می گیرند و تعداد نامعدودی بین آنها. بازی با یک توپ انجام می شود . برای شروع بازی نفرات باید تلاش کنند که توپ را با دست کنترل کرده و یک امتیاز کسب کنند. آنها این امتیازات را می توانند هم برای خود ذخیره کنند و هم یاران خود را وارد بازی نمایند. آخرین نفری که باقی مانده است، بوسیله ی دو نفر مقابل سخت مورد اصابت توپ قرار می گیرد. اگر تا شمارش رقم ده که بوسیله ی دیگران شمرده می شود، بتواند مقاومت کند، برنده شده و یکی از نفرات دو طرف می شود و می تواند نفر روبرویش را خودش انتخاب کند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code