| سه شنبه، 19 اسفند 1399
نگاه ایران: معاون اقتصادی وزارت امور خارجه کشورمان با بیان اینکه ۱۳ آبان ماه جز یک جنگ روانی از سوی آمریکایی ها چیزی جدیدی نیست، گفت: بحث spv (خط مالی اروپا برای ایران) در حال پیگیری است و امیدواریم به زودی پیشنهادات اروپایی ها که باید ارزش ماندن ایران در برجام را داشته باشد، دریافت کنیم. غلامرضا انصاری معاون اقتصادی وزارت امور خارجه در گفتگو با الف، در مورد اعمال تحریم های ۱۳ آبان آمریکا علیه ایران اظهار داشت: در مورد تحریم ها، وزارت امورخارجه بسیار فعال بوده است؛ چه در حوزه کاری آقای عراقچی و چه در حوزه معاونت اقتصادی وزارت خارجه بسیار فعال بودیم. وی افزود: در بحث تحریم ها چه در دوره اول (مرداد ماه) و چه در دوره دوم (آبان ماه) اقداماتی انجام دادیم و فکر نمی کنیم که ۱۳ ابان اتفاق خاصی رخ دهد و اعمال این تحریم ها بیشتر جنگ روانی است که آمریکایی راه انداخته اند، چراکه آمریکایی ها هر کاری که می خواستند انجام دادند و همواره تهدیدهای مختلفی و دستور العمل هشدار دهنده ای عیله ایران اعمال کرده اند. انصاری با بیان اینکه ۱۳ آبان جز یک جنگ روانی چیزی جدیدی نیست، گفت: این ارزیابی وزارت خارجه کاملا درست است و وزارت خارجه کار خود را از زمانی که آمریکا از برجام خارج شده به صورت گسترده و فعال چه در حوزه خارجی و چه در حوزه کشورهای منطقه و فرامنطقه ای آغاز کرده و در حال انجام است. معاون وزارت خارجه بیان کرد: در حوزه اروپا نیز انجام اقدامات بر عهده آقای عراقچی بوده، که تاکنون نیز این اقدامات بسیار خوب پیش رفته است که بحث spv (خط مالی اروپا برای ایران) در جریان است و امیدواریم به زودی پیشنهادات اروپایی ها را دریافت کنیم؛ پیشنهادات کاربردی برای اینکه ارزش ماندن ایران در برجام را داشته باشد. وی در ادامه گفت: وزارت خارجه با سایر کشورها هم در مورد تحریم ها ارتباط بسیار فعالی دارد و چه آنهایی که زمینه کار  به صورت مستقیم فراهم است و چه آنهایی که به صورت غیر مستقیم بین کشورها و سازمان برقرار می شود، مثل در حوزه های بانکی، تجاری و همچنین خرید و فروش را پیگیری خواهیم کرد. انصاری در مورد رسانه ها با انتقاد به اینکه به منفعلانه عمل می کنند، و در بخی موارد نقش تحریک کننده را دارند، بیان کرد: رسانه های ما باید بیشتر کار کنند و تحریک کننده خیلی خوب هستند که ما ناراضی نیستیم، زیرا به عنوان یک تکلیف ملی و تکلیف اسلامی، مجبوریم همه توان خود را با توجه به تجربیاتی که در وزارت خارجه داریم، به کار گرفته و این مسیر را ادامه دهیم و از رسانه ها هم ناراحت نیستیم انتقاد می کنند و اینگونه می نویسند. انصاری با باین اینکه یکسری از کارها را نمی توانیم بیان کنیم و بگوییم که چه اقداماتی انجام می دهیم و یا داده شده است، گفت: کار ما دو بخش است، یکسری کلیاتی است که مطرح کردم و بخش دیگر هم نمی توان بیان کرد که با توجه به ارق ملی بخواهند در مورد آن صحبت کنیم و  اهمیت شدیدی که در مورد فعالیت های ایران در خارج از کشور وجود دارد. وی همچنین از انتخاب سفیر ایران در هند خبر داد و گفت: آقای چگینی به عنوان سفیر ایران در هند تعیین شده که سه چهار روز دیگر عازم این کشور خواهند شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code