| سه شنبه، 09 آذر 1400
نگاه ایران: کودکان مهدکودکی در فومن به منظور آشنایی با فرهنگ برخورد با حیوانات، پذیرای چند حیوان آسیب دیده تحت حمایت موسسه آناهیتا شدند. چهارشنبه گذشته، چند سگ آسیب دیده که مورد آزار حیوان آزارها قرار گرفته بودند و سپس تحت حمایت شفاخانه آناهیتا بهبود یافته بودند توسط عوامل این شفاخانه به مهدکودک ناردن در شهر فومن برده شدند تا کودکان با آسیب هایی که بر اثر آزار به حیوانات اتفاق می افتد آشنا شود. مدیر مهدکودک ناردن هدف از این کار را فرهنگ سازی خواند و گفت: ما خواستیم به بچه ها بیاموزیم که با حیوانات آشنا شوند و بدانند که آن ها چطور زندگی می کنند و چطور باید با آن ها برخورد کرد. او افزود: می خواهیم به بچه ها بیاموزیم که هر جایی در محیط حیوان آسیب دیده ای دیدند به آن کمک کنند و از آزار حیوانات پرهیز کنند. چون حیوانات هم درد را درک می کنند و در صورت آسیب باید از آن ها مراقبت کرد. ناردن دومین مهدکودکی است که پذیرای حیوانات آسیب دیده موسسه آناهیتا می شود. پیش از این مهدکودکی در صومعه سرا نیز برنامه ای برای فرهنگ سازی برخورد کودکان با حیوانات آسیب دیده ترتیب داده بود. *** همچنین پنجشنبه گذشته، مراسم گلریزان برای کمک به انجمن حمایت از حیوانات آناهیتا که تنها موسسه رسمی فعال در این حوزه در گیلان است، در مرکز این انجمن در لاکان رشت برگزار شد. در این مراسم، مقداری کمک نقدی و غیرنقدی اعم از مواد خواکی و بهداشتی مورد نیاز جمع آوری شد. آزاده محجوب، مدیرعامل انجمن حمایت از حیوانات آناهیتا در این زمینه گفت: ما با امکانات و هزینه شخصی و عده ای از حامیان حیوانات بیش از سیصد حیوانات آسیب دیده را در آناهیتا نگهداری می کنیم. از مردم نیز انتظار داریم همان طور که هر حیوان آسیب دیده ای پیدا می کنند برای ما می آورند و یا حتا فقط زنگ می زنند و آدرس می دهند، از این حیوانات آسیب دیده که بعضا قربانی بی رحمانه عده ای شده اند حمایت کنند. هزینه درمان این حیوانات بسیار بالاست، همین طور هزینه نگهداری از آن ها که بعضی هاشان قطع نخاعی هستند. امیدوارم همه مردم به سهم خودشان در این مورد دغدغه داشته باشند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code