| یکشنبه، 14 آذر 1400
نگاه ایران: ابتکار در خصوص موضوع تغییر برخی قوانین مهریه و تعدیل آن گفت: در مورد مهریه صحبت هایی شده است، اما با این حال هنوز قانون تغییر نکرده است، به نظر من ایده آل ترین سطح تغییر قانون مهریه این است که باید سکه به قیمت روزی که مهریه تعیین می شود (تاریخ عقد)، داده شود. به گزارش ایلنا، معصومه ابتکار (معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده)، درباره نرخ بیکاری زنان در کشور که براساس آمار روندی افزایشی داشته است، گفت: نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده در برخی استان ها بین ۲ تا ۳ برابر آقایان است، اما در عین حال در سال های ۹۵ و ۹۶ حدود ۶۷ درصد از مشاغل ایجاد شده مربوط به زنان بوده است. او با اشاره به اینکه در حال حاضر اشتغال بانوان را بیشتر در بخش غیررسمی شاهد هستیم، گفت: بخشی از اشتغال بانوان را مشاغل خانگی در برگرفته که این آمار هم نرخ رو به رشدی در روستاها داشته است. تسهیلاتی که برای روستاها به طور فراگیر در نظر گرفته شده، سهم خوبی به زنان از نظر اشتغال داده و ما هم پیگیر این موضوع هستیم که زنان برای کارآفرینی چه به صورت شخصی و چه جمعی بتوانند موثر واقع شوند. وی در خصوص موضوع تغییر برخی قوانین مهریه و تعدیل آن گفت: در مورد مهریه صحبت هایی شده است، اما با این حال هنوز قانون تغییر نکرده است، به نظر من ایده آل ترین سطح تغییر قانون مهریه این است که باید سکه به قیمت روزی که مهریه تعیین می شود (تاریخ عقد)، داده شود. نباید تغییر قیمت سکه بار سنگینی بر دوش خانواده ها بگذارد. راهکار منطقی تغییر قوانین مهریه تعدیل آن است، چرا که تغییر شدید قیمت سکه قابل محاسبه نیست. نمی خواهم در مورد موضوع تنصیف اموال اظهارنظر کنم. ابتکار در خصوص وعده های روحانی در حوزه زنان که بسیاری از آنها در حد شعار باقی مانده، گفت: آقای روحانی وعده دادند که ۳۰ درصد از پست های دولت خود را به خانم ها اختصاص می دهند که در این خصوص در حال رصد آمار هستیم. همچنین در سطح استان ها و در سطح ملی آمارها نشان می دهد؛ انتصاب در وزارتخانه ها به میزان قابل توجهی زن بوده اند. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۸ خانم در سمت معاون وزیر و همتراز با این پست هستند، گفت: باید برای تحقق وعده ۳۰ درصدی رئیس جمهور بیشتر تلاش کنیم، البته بر این باوریم که این وعده به زودی محقق می شود. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید براینکه مسئولیت هایی که زنان در دولت عهده دار هستند، تشریفاتی نیست، تصریح کرد: در گذشته سفیر زن وجود نداشت، اما در حال حاضر این موضوع به وقوع پیوسته است.بسیاری از پست ها از جمله معاونت استانداری، فرمانداری، بخشداری، شهرداری به خانم ها سپرده شده اند. همچنین تعداد بسیار زیادی از زنان به مدیرکل استانی منصوب شدند. وی تاکید کرد: نمی توان به این انتصابات گفت، منصب های تشریفاتی چرا که زنان کاملا در مناصب کلان دولتی قرار گرفتند و مسئولیت های اجرایی دارند، اما این موضوع مقوله آ نچنان جدیدی نیست و ما از دوره خاتمی معاون رئیس جمهور زن داریم و در مجموع حضور زنان هیچ گاه در عرصه های قدرت تشریفاتی نبوده است. ابتکار تصریح کرد: از دهه ۷۰ به بعد که زن ها در دولت حضور پیدا کردند، مسئولیت های جدی به آنها سپرده شد، اما شاید تعداد آنها رشد استاندارد خود را طی نکرده است. در حال حاضر این رشد در حال افزایش است، چرا که زیرساخت ها در حال تغییر هستند و در سطح نیروهای مدیریتی کلان و میانی در حال تربیت نیروهای کارآمد هستیم. وی در خصوص حل مسائل حقوقی زنان تاکید کرد: در بحث های حقوقی شورای فقهی و حقوقی وجود دارد که به موضوعات مختلف مطالبات زنان و مشکلات آنها رسیدگی می کند. همچنین چندین لایحه در حال آماده سازی و تصویب است، همچنین خدا را شاکریم؛ شورای نگهبان در حال گذراندن آخرین مراحل تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است و به زودی این لایحه تبدیل به قانون و ابلاغ خواهد شد. این اتفاق بسیار در شرایط فعلی مهم است. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: یکی دیگر از لوایح مهمی که منتظر شنیدن اخبار خوش در خصوص آن هستیم، لایحه تامین امنیت زنان است که امیدواریم بزودی در قوه قضائیه تایید شود. وی با اشاره به حاشیه های حضور زنان در ورزشگاه ها برای تماشای فوتبال گفت: اتفاقات خوبی در حال وقوع است، البته این هدف باید به تدریج و با رعایت همه ابعاد محقق شود. ما نمی خواهیم واکنش ها و برخوردهایی نسبت به ورود بانوان به ورزشگاه صورت بگیرد که موضوع بدتر شود و به نظر من در این حوزه گام های خوبی برداشته شده و ادامه پیدا خواهد کرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code