سه شنبه، 12 فروردین 1399 | 2020 Tuesday 31 ,March  
نگاه ایران: سیدسلمان سامانی گفت: ۱۴ استاندار و ۱۵ شهردار بازنشسته اند. روزنامه دولت نوشت؛ سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور در گفت وگویی گفته است: با توجه به بررسی های به عمل آمده تعداد ۱۴ استاندار، ۱۱ معاون استاندار، ۵ فرماندار، ۱۲ نفر از مدیران ستاد وزارت کشور، ۱۲ نفر از ستاد ۳۱ استانداری کشور و ۱۵ شهردار بازنشسته هستند که باید صندلی های محل خدمت خود را ترک کنند.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code