| سه شنبه، 09 آذر 1400
 
نگاه ایران: آمار فروش فیلم های سینمایی نشان می دهد که «مغز های کوچک زنگ زده» در رتبه دوم فروش فیلم های سینمایی قرار دارد.
 آخرین آمار فروش فیلم های سینمایی روی پرده نشان از آن دارد که هنوز «هزارپا» در صدر فروش فیلم های سینمایی قرار دارد و «مغز های کوچک زنگ زده» و «تنگه ابوقریب» در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. «هزارپا» در ۱۰۷ روز اکران؛ ۳۷ میلیارد و ۵۱۰میلیون «مغز های کوچک زنگ زده» در ۲۳ روز اکران؛۷میلیارد و ۱۰۰ میلیون «تنگه ابوقریب» در ۷۲ روز اکران؛ ۵میلیارد و ۳۶۰میلیون «دم سرخ ها»در ۷۹ روز اکران؛ ۳میلیارد «لس آنجلس تهران» در ۹ روز اکران؛ ۲میلیارد و ۸۰۰میلیون «کاتیوشا» در ۸۶ روز اکران؛ ۲میلیارد و ۶۵۰ میلیون «هشتگ» در ۲۳ روز اکران؛ ۱میلیارد و ۷۰۰میلیون «لازانیا»در ۱۶ روز اکران؛ ۱میلیارد و ۵۵۰ میلیون «عرق سرد» در ۲۳ روز اکران؛ ۱میلیارد و ۱۰۰ میلیون «پیشونی سفید (۲)» در ۹ روز اکران؛ ۵۲۰ میلیون «جاده قدیم» در ۲۳ روز اکران؛ ۴۰۰ میلیون «داش آکل» در ۴۴ روز اکران؛ ۳۷۰ میلیون «سوفی و دیوانه» در ۲۳ روز اکران؛۲۰۰ میلیون «ماهورا» در ۱۶ روز اکران؛ ۱۷۰ میلیون «یک کیلو و بیست و یک گرم» در ۴۴ روز اکران؛ ۶۵ میلیون

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code