| سه شنبه، 09 آذر 1400
نگاه ایران: در راستای تفاهم نامه تولید و اشتغال در حوزه بار آفرینی شهری قرار است ۳۰۰هزار شغل در کشور ایجاد شود که ۱۲۰هزار نفر به صورت مستقیم و ۱۸۰ هزار فرصت شغلی غیر مستقیم ایجاد شود. به گزارش تسنیم، روز گذشته تفاهم نامه برنامه تولید و اشتغال در حوزه بازآفرینی شهری پایدار بین سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی و صندوق توسعه ملی منعقد شد تا100 هزار واحد مسکونی کشور که بافت فرسوده دارند، بازسازی و نوسازی می شوند. با اجرای این طرح قرار است 100 هزار واحد مسکونی فرسوده نوسازی و300 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد می شود. میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم طرح بازآفرینی،شهری_پایدار به تفکیک استان بر حسب نفر به شرح زیر است.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code